“มหาวิกฤติเศรษฐกิจ มาพร้อมกับมหาโอกาส การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 20 ปีมีครั้งเดียว”

จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ทรัพย์ วิเคราะห์ศักยภาพ ทำเล เทรนด์ของทรัพย์เพื่อการลงทุน
วิเคราะห์ทรัพย์ ด้านกายภาพ ทำเล กฎหมาย ผังเมือง ด้านการตลาด อปสงค์ อุปทาน ด้านการเงิน เงินลงทุน ผลตอบแทน
บริหารจัดการโดย m-property.co.th โดย อ.วสันต์ คงจันทร์ และ อ.อรุณี เทียมหงษ์

ทรัพย์ที่มีรายได้ โรงแรม สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ หอพัก คลังสินค้า
ทรัพย์บังคับคดี บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทรัพย์ขายฝาก หรือทรัพย์ที่ท่านสนใจ
รับบริหารจัดการ ลงทุนซื้อ ปรับปรุงทรัพย์ บริการขายทรัพย์ ฯลฯ ให้นักลงทุนไทย ต่างชาติ

物业估值服务

物业估值服务
A1 房地产,我们是房地产的专家包括住宅(住宅区、公寓)、酒店、度假村、购物中心、办公楼、宿舍、公寓、酒店、仓库、高尔夫球场等。
A2 动产是可以动的资产,例如机械、工具、家具、车辆。
A3 无形财产的资产例如名誉、品牌、商标、版权、专利、知识产权、商业价值、业务价值。

Readmore

房地产开发顾问

房地产开发顾问
开发房地产、住宅区、公寓等。从开始到完成项目、担任开发房地产顾问服务、从研究可行性、建筑设计师、建筑许可证及其他、准备研究对环境的影响(EIA)、寻找建筑贷款、销售管理、有相关的合同、所有权的转移、开和使用建筑、管理资产、税收筹划等

Readmore

房地产投资服务

房地产投资服务
房地产投资的概论是要先从经济形势为主,因为房地产市场是根据经济状况,而变化。可以说如果经济有很好的状况就有很高的需求,房地产市场将呈上升趋势到 “繁荣”,经济繁荣之后也会 “放缓” 持续下降到 “衰败” 然后再 “恢复” 也再繁荣,这样就是 “有繁荣也有衰败” 和 “有衰败也有繁荣” “繁荣 – 放缓 – 衰败 – 恢复” 由市场需求和供应的理由来支持。投资者重要的是每个时期持续多长时间?什么时候是最衰败?什么时候是最繁荣,因为我们要预测未来。

Readmore