“มหาวิกฤติเศรษฐกิจ มาพร้อมกับมหาโอกาส การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 20 ปีมีครั้งเดียว”

จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ทรัพย์ วิเคราะห์ศักยภาพ ทำเล เทรนด์ของทรัพย์เพื่อการลงทุน
วิเคราะห์ทรัพย์ ด้านกายภาพ ทำเล กฎหมาย ผังเมือง ด้านการตลาด อปสงค์ อุปทาน ด้านการเงิน เงินลงทุน ผลตอบแทน
บริหารจัดการโดย m-property.co.th โดย อ.วสันต์ คงจันทร์ และ อ.อรุณี เทียมหงษ์

ทรัพย์ที่มีรายได้ โรงแรม สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ หอพัก คลังสินค้า
ทรัพย์บังคับคดี บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทรัพย์ขายฝาก หรือทรัพย์ที่ท่านสนใจ
รับบริหารจัดการ ลงทุนซื้อ ปรับปรุงทรัพย์ บริการขายทรัพย์ ฯลฯ ให้นักลงทุนไทย ต่างชาติ

Property Valuation Service

Property Valuation Service
Property Valuation Service
A1 Real Estate – We are expertise in real estate such as housing estate, condominium, hotel, resort, shopping mall, office building, dormitory, apartment, warehouse and golf course, etc.
A2 Personal or Movable Property – such as machinery and plants, office equipment, furniture, vehicles, and others.
A3 Intangible Property – reputation, brand, intellectual property brand, patent, copyright, and others.

Readmore

Real Estate Development Consultancy Service

Real Estate Development Consultancy Service
We providing “one-stop services” consultant including project feasibility study, design & permits, loan requirement, project development planning, Environmental Impact Assessment report (EIA), loans management, marketing & sales management, construction management, transfer of ownership, and post-sales project management (e.g. for condominium projects, housing estate projects, commercial buildings, serviced apartments & apartments, hotels, etc)

Readmore

Real Estate Investment Consultancy Service

Real Estate Investment Consultancy Service
Before investing in the real estate industry, the observation of the big picture of the economic situation is required. Since the real estate market is correlated to the economic situation. Meaning, if the economy is booming and relatively the real estate market also in the stage of growing or “booming”. However, after the booming phase, then comes the “decline” and continuously transforms to a recession phase, and gradually to “recover” phase until it goes back to the “booming” phase. This is the economic cycle that “goes up and down” and “what goes up must come down” (simply booming, decline, recession, recover) with the support from the concept of supply and demand in the market. But what matters most for the investors is the duration of each phase, when it is going to end, and when it is going to rise, because ultimately we have to be able to forecast the situation.

Readmore