สัมมนา2

สัมมนา2

Final call งานสัมมนา โอกาสการพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้สูงวัยในประเทศไทย  ถึงเวลาหรือยัง 29 กันยายนนี้ ที่อาคารกีฬาฯ หัวหมาก …พบกับข้อมูลผลสำรวจโครงการทั่วประเทศ ครบตั้งแต่ วิธีการ study โครงการ การออกแบบโครงการ การทำตลาด การบริหารโครงการ โดยตัวจริง – จิณณ์...