การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 2

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 2

ทิศทางในปีหน้าสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นํ้าท่วมโดยเฉพาะกรุงเทพฯตอนเหนือและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา น่าจะต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้ซื้อซึ่งก็คงขึ้นอยู่กับแผนงานการป้องกันและการจัดการเรื่องนี้อย่างไร...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 2

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 1

สรุปภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2554 และทิศทางปี 2555 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัย (70-80% ของตลาด อสังหาริมทรัพย์โดยรวม) ในกรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “ดีครึ่ง แย่ครึ่ง” โดยภาพรวม จีดีพีในไตรมาสแรกโต 3.2%, ไตรมาสสอง...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 2

การลงทุนและวัฎจักรอสังหาริมทรัพย์ ตอน 1-5

จากคราวที่แล้วไต้กล่าวถึงขึ้นตอนแรกในการลงทุนถึงหลักคิดวิธีคิดในการลงทุนไปแล้ว ขั้นตอนที่สองผมจะกล่าวถึงช่วงจังหวะเวลาที่จะลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีส่วนต่างเป็นกำไรจะซื้อให้ถูก ขายให้แพงหรือซื้อแพงและขายไต้แพงกว่าก็ย่อมได้...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 2

ข้อพิจารณาการลงทุนที่ดินในเมือง

ทำเลที่ดินในเมืองตารางวาละ 2.0 ล้านบาท??? แต่แพงได้เฉพาะแปลงที่มืศักยภาพเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2548 เป็นด้นมา ได้ตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มบูมทำให้มืการพัฒนาคอนโดมิเนียมรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ส่งผลต่อความต้องการที่ดินในเมืองสูง ซื๋งมิอยู่อย่างจำกัดด้วยปริมาณ...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 2

ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในประเทศไทย

ในการประเมินมูลค่านั้นสิทธิในที่ดิน การได้มาของที่ดินภาระผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบถึงตำแหน่งของที่ดินที่แท้จริง อาณาเขตบริเวณที่ดิน สภาพที่ดินที่เป็นอยู่เป็นสาระสำคัญส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินเป็นอย่างมากจึงต้องทำความเข้าใจถึงสิทธิและการตรวจสอบต่างๆ...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 2

ทำเลดีปี 54-55

หลังจากยุคคอนโดฯครองเมือง (มาตั้งแต่ปี 2548-2553) ไปแล้วซึ่งทำเลการพัฒนาอส้งหาริมทรัพย์มักอยู่ในเขตกรุงเทพฯชั้นในเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเพราะปัญหาของเมือง ปัญหาจราจร และน้ำมันแพงถึงวันนี้หากใครคิดจะพัฒนาคอนโดฯ หรือลงทุนอาจเข้ายามบ่าย (คล้อย)...