การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 8

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 8

เขาใหญ่ วังนํ้าเขียว ทำเลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ แค่ชัวโมงกว่า อากาศก็ดีมาก เป็นเมืองพัก อากาศประเภทภูเขาที่ใกล้กรุงเทพฯที่สุด ส่วนใหญ่กำลังซื้อเขาใหญ่คนกรุงเทพฯแห่ไปซื้อกันมา 4-5 ปีแล้ว จากที่ดินไร่ละไม่กี่หมื่นบาทเพิ่มเป็นไร่ละหลายล้านบาทแล้ว…...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 8

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 7

ฉบับนี้มาว่ากันถึง “สมุย” บ้านเกิดกระผมเองบ้างสถานะ ณ วันนี้เมืองท่องเที่ยวในบ้านเรา แทบทุกเมืองกำลังรุ่งแต่มือยู่ที่บ้านกระผมที่ยังรุ่งริ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์!ในปี 2552 จนถึง...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 8

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 6

ฉบับนี้มาว่ากันถึง “ภูเก็ต” จังหสัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำสัญของประเทศที่มืการจ้างงานใน ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวสูงสัดส่วนประมาณ 45-50% ของเศรษฐกิจจังหวัด (ข้อมูลพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ณ สิ้นปี 54)...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 8

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 5

จากคราวที่แล้วกล่าวถึงปัจจัยหรือเหตุของการเพิ่มขื้นของกำสั่งซื้อในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในหัวเมืองใหญ่หรือหัวเมืองรองในต่างจังหวัด โดยเฉพาะเมืองที่มืปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีและขยายตัวต่อเนื่องมาหลายปี บางเมืองก็มืความโดดเด่นเนื่องจากมืกำสั่งซื้อเพิ่มขื้นมาก...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 8

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 4

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองใหญ่หรือหัวเมืองรองในต่างจังหวัด ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีและดีต่อเนื่องมาหลายปึ (แปลว่ากำลังซื้อมีเงินมากสะสมมาจนได้ที่) บางเมืองเศรษฐกิจจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) ขยายตัวเฉลี่ยระดับ 6-8% ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา...
การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 8

การลงทุนอสังหาฯปี55 & ทำเล 3

ผลกระทบต่อพฤติกรรม การซื้อการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย ปัญหาอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านทำเลคงจะมีการเลี่ยงทำเลที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมสำหรับผู้ที่จะซื้อใหม่ปีละประมาณ 100,000 หน่วย (แต่กลุ่มใหญ่กว่า 4.4...