ปฐมบทของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะต้องเริ่มต้นด้วยการมองถึงภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจ เป็นสำคัญ เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแปรตามภาวะเศรษฐกิจ กล่าวคือ หากเศรษฐกิจดีย่อมมีความต้องการสูง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็จะเติบโตเป็นช่วงขาขึ้นจนกระทั่ง “บูม” แต่หลังจากเศรษฐกิจบูมมากๆ แล้ว ย่อมจะ “ชะลอตัว” เป็นขาลงต่อเนื่องไปจนถึงช่วง “ตกต่ำ” จากนั้นจะค่อยๆ “ฟื้นตัว” จนกลับมาบูมใหม่ เป็นวัฏรักรที่ “มีขึ้นย่อมมีลง” และ “มีลงย่อมมีขึ้น” (ช่วงบูม-ชะลอตัว-ตกต่ำ-ฟื้นตัว หรือเรียกง่ายๆ ว่า เฟือง-ฝ่อ-ฟุบ-ฟื้น) โดยมีเหตุผลรองรับตามหลักอุปสงค์และอุปทานในตลาด เพียงแต่ความสำคัญสำหรับนักลงทุนก็คือ แต่ละช่วงจะมีระยะเวลานานเท่าใด เมื่อใดจะลงสูดและเมื่อใดจะขึ้นเพราะเราต้องคาดการณ์อนาคต…