ทำเลที่ดินในเมืองตารางวาละ 2.0 ล้านบาท??? แต่แพงได้เฉพาะแปลงที่มืศักยภาพเท่านั้น
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นด้นมา ได้ตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มบูมทำให้มืการพัฒนาคอนโดมิเนียมรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์สินประเภทอื่นๆ ส่งผลต่อความต้องการที่ดินในเมืองสูง ซื๋งมิอยู่อย่างจำกัดด้วยปริมาณ และถูกจำกัดด้วยข้อกฎหมาย (ที่ว่างมิน้อย แต่ที่น้อยกว่านั้น คือ แปลงที่สามารถพัฒนาอาคารสูง-อาคารขนาดใหญ่พิเศษได้ ยิ่งหายาก) จึงทำให้ ที่ดินแปลงที่มิศักยภาพมิราคาพุ่งสูงขึ้นมาก จนตารางวาละ 1.0 ล้านกว่าบาทกันแล้ว (ดูแผนที่ที่ 1) ข้อพิจารณา สำคัญคือ ที่ดินที่มิลักษณะอย่างไรจึงจะมีศักยภาพ มาดูกัน…