จากคราวที่แล้วไต้กล่าวถึงขึ้นตอนแรกในการลงทุนถึงหลักคิดวิธีคิดในการลงทุนไปแล้ว ขั้นตอนที่สองผมจะกล่าวถึงช่วงจังหวะเวลาที่จะลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีส่วนต่างเป็นกำไรจะซื้อให้ถูก ขายให้แพงหรือซื้อแพงและขายไต้แพงกว่าก็ย่อมได้ แต่เมื่อใดควรซื้อและเมื่อใดควรขายจึงมีความเกี่ยวข้อง สำคัญกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ (แต่ละประเภทแตกต่างคันไป) ความเป็นมาในอดีต สถานการณ์ในปัจจุปันแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งในเมืองใดเมืองหนึ่ง ทำเลใดทำเลหนึ่งในช่วงจังหวะที่เหมาะสม…