เขาใหญ่ วังนํ้าเขียว ทำเลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ แค่ชัวโมงกว่า อากาศก็ดีมาก เป็นเมืองพัก อากาศประเภทภูเขาที่ใกล้กรุงเทพฯที่สุด ส่วนใหญ่กำลังซื้อเขาใหญ่คนกรุงเทพฯแห่ไปซื้อกันมา 4-5 ปีแล้ว จากที่ดินไร่ละไม่กี่หมื่นบาทเพิ่มเป็นไร่ละหลายล้านบาทแล้ว…