ฉบับนี้มาว่ากันถึง “สมุย” บ้านเกิดกระผมเองบ้างสถานะ ณ วันนี้เมืองท่องเที่ยวในบ้านเรา แทบทุกเมืองกำลังรุ่งแต่มือยู่ที่บ้านกระผมที่ยังรุ่งริ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์!ในปี 2552 จนถึง วิกฤติยุโรปในปัจจุบ้นเนื่องจากจากว่ากำลังซื้อหลักของสมุยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก พอฝั่งโน้นแย่สมุยก็แย่ตามไปด้วย ที่ผ่านมาการลงทุนที่นื่เป็นการซื้อที่ดินโดยต่างชาติดังกล่าวเป็น ส่วนใหญ่มาซื้อที่ดินและพัฒนาขายให้ลูกค้าหรือพรรคพวกในประเทศของเขาเอง ทั้งผู้พัฒนาและผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านพักตากอากาศที่สมุย 90% จึงเป็นต่างชาติจากยุโรปและอเมริกา ส่วนการลงทุน ของคนไทยก็คือซื้อที่ดินทำเลๆ ไว้ขายต่อให้นักลงทุนต่างชาติกลุ่มนี้ แต่อสังหากวิกฤติซับพลามในอเมริกา เป็นต้นมา บ้านพักตากอากาศที่สมุยเจ๊งไปกว่า 80% ทั้งคนขายและคนซื้อไปพร้อมกัน…