ฉบับนี้มาว่ากันถึง “ภูเก็ต” จังหสัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำสัญของประเทศที่มืการจ้างงานใน ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวสูงสัดส่วนประมาณ 45-50% ของเศรษฐกิจจังหวัด (ข้อมูลพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ณ สิ้นปี 54) เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง…