ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองใหญ่หรือหัวเมืองรองในต่างจังหวัด ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีและดีต่อเนื่องมาหลายปึ (แปลว่ากำลังซื้อมีเงินมากสะสมมาจนได้ที่) บางเมืองเศรษฐกิจจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) ขยายตัวเฉลี่ยระดับ 6-8% ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา เช่นเมืองศูนย์กลางของภาคที่คนส่วนใหญ่มีรายได้สูงจากสินค้า…