ผลกระทบต่อพฤติกรรม การซื้อการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย
ปัญหาอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านทำเลคงจะมีการเลี่ยงทำเลที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมสำหรับผู้ที่จะซื้อใหม่ปีละประมาณ 100,000 หน่วย (แต่กลุ่มใหญ่กว่า 4.4 ล้านหลังที่เป็นบ้านมือสองต้องอยู่กันต่อไปดังว่าไว้ในฉบับที่แล้ว) หรือไม่ย้ายทำเลแต่อาจปรับรูปแบบไปอยู่อาคารสูง เช่นคอนโดฯมากขึ้นในกลุ่มคนยังไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวเล็ก…