ทิศทางในปีหน้าสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นํ้าท่วมโดยเฉพาะกรุงเทพฯตอนเหนือและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา น่าจะต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้ซื้อซึ่งก็คงขึ้นอยู่กับแผนงานการป้องกันและการจัดการเรื่องนี้อย่างไร อีกด้านภาคเอกชนคงจะหาทางกอบกู้ความเชื่อมั่นกลับมาด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง เช่น สมาคม ธุรกิจบ้านจัดสรร เห็นว่าจะมีแคมเปญประกันนํ้าท่วม 3 ปีซ่อมให้ฟรี เป็นต้น ยังไม่นับการถมดินสูง ระบบป้องกัน ตนเองต่างๆ คงต้องสรรหามากกอบกู้ตลาดอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น…