สรุปภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2554 และทิศทางปี 2555
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 ที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัย (70-80% ของตลาด อสังหาริมทรัพย์โดยรวม) ในกรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “ดีครึ่ง แย่ครึ่ง” โดยภาพรวม จีดีพีในไตรมาสแรกโต 3.2%, ไตรมาสสอง 2.7% ไตรมาสสาม 3.5% และคาดว่าไตรมาสสุดท้ายติดลบ 3.7-5.0% คาดการณ์ทั้งปีโตเพียง 1.1-1.5% (เทียบกับปี 2553 ที่โต 7.8%)โดยตลาดที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ สำคัญในไตรมาส 3 …