เกี่ยวกับเรา


 

ประวัติผู้บริหาร

นายวสันต์ คงจันทร์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Modern Property Consultants (www.m-property.co.th

(1)  การศึกษา

  • ปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2546
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2540
  • ประกาศนียบัตรการประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันที่ดินลินคอล์น อเมริกา-สถาบันที่ดินสาธารณรัฐจีน ปี 2535

 

(2)  ประวัติการทำงาน

  • อดีตกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
  • ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

 

(3)  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

  • อาจารย์พิเศษ การบรรยายเรื่อง ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ การวิจัยตลาดด้านอุปสงค์ อุปทาน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฯลฯ ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ RECU),  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ MRE, MIRED, APTU) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการ RE-PSU), ธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ
  • คอลัมนิสต์ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับนิตยสาร หนังสือพิมพ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น “บ้านพร้อมอยู่” “คอนโดไกด์” “บิลเดอร์นิวส์” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นต้น
  • ผู้เขียนหนังสือ “ทำเลทองและพื้นที่เสี่ยงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทย”

ประสบการณ์และผลงาน

ทำงานประเมินค่าทรัพย์สินมาตั้งแต่ปี 2533

โดยผ่านงานประเมินทรัพย์สินทุกประเภท ประเภทบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โครงการที่อยู่อาศัย หอพัก อะพาร์เมนต์ เซอร์วิส อะพาร์เมนต์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น

โดยมีผลงานสำคัญ เช่น การศึกษาค่าเช่าที่เหมาะสมในการต่อสัญญากรณีศูนย์การค้ามาบุญครองให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท
การศึกษาค่าเช่าที่เหมาะสมในการต่อสัญญากรณีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท

การประเมินมูลค่าศูนย์การค้าสำคัญ เช่น เกสรพลาซ่า ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ศูนย์การค้าซีคอน สแควร์ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ศูนย์การค้าเอสพลานาด ศูนย์การค้ายูเนียน มอล์ ศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ในเครือ บมจ.สยามฟิวเจอร์ กว่า 30 แห่ง ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต เป็นต้น

การประเมินมูลค่าโรงแรม เช่น โรงแรมโฟร์ซีซั่น ราชดำริ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม โรงแรมเซ็นทาราโซฟีเทล ลาดพร้าว โรงแรมในเครือเจดับพลิว มาริออต อนันนตรา โรงแรมนางยวนไดวิ่ง รีสอร์ท เกาะนางยวน โรงแรมโฟร์ซีซั่น สมุย โรงแรมดุสิต ลาทูน่า ภูเก็ต โรงแรมโฟร์ซีซั่น เชียงใหม่ โรงแรมฮาร์เบอร์วิว เวียดนาม เป็นต้น

การประเมินอาคารสำนักงาน เช่น อาคารจามจุรี สแควร์ อาคารศาทรซิตี้ ทาวเวอร์ อาคารสาทรธานี อาคารซัน ทาวเวอร์ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ อาคารสีลม เซ็นเตอร์ อาคารทิสโก้ สาทร เป็นต้น

การประเมินสนามกอล์ฟ เช่น สนามกอล์ฟธัญธานี สนามกอล์ฟนิชิโกะ สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์ สนามกอล์ฟปาล์ม ฮิลล์ เป็นต้น

การประเมินนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉะบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมบางกอก ฟรีเทรดโซน เป็นต้น

มีประสบการณ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ให้กับสถาบันการเงินจำนวนมาก เช่น ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารธนาคารธนชาติ เป็นต้น

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้กับหน่วยงานราชการ เช่น การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองท้องถื่นในต่างจังหวัด สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

การประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(ราคาประเมินที่ดินราชการ) ให้กับกรมธนารักษ์ เป็นโครงการนำร่องให้เอกชนช่วยดำเนินการในอำเภอนครชัยศรี นครปฐม โดยใช้วิธีการ CAMA (computer-assisted Mass Appraisal) อาจารย์ประจำโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในการบรรยายเรื่อง เอกสารสิทธิที่ดิน, ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์, การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้ง 3 วิธีการ คือ วิธีการต้นทุน วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีการรายได้

อาจารย์พิเศษในการบรรยายเรื่อง

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสถาบันการศึกษา สถาบันการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นต้น

ผู้เขียนบทความเอกสาร

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทำเล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับวารสาร นิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสารบ้านพร้อมอยู่ นิตยสารคอนโดไกด์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นต้น

วิทยากรสัมภาษณ์

ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในรายการ พร็อพเพอร์ตี้โฟกัส รายการแกะรอยข่าว รายการสมาร์ทมันนี่ รายการพร็อพเพอร์ตี้ ชาแนล เป็นต้น และวิทยากร และผู้บรรยายในงานสัมมนาต่างๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นต้น
ผู้เขียนหนังสือ “ทำเลทองและพื้นที่เสี่ยง” การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตำแหน่งทางสังคม

กรรมการและอาจารย์

ประจำโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย www.trebs.ac.th
และเป็นอาจารย์ประจำในการบรรยายเรื่อง ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์, วิธีการวิจัยอสังหาริมทรัพย์, การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study), การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, ข้อกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย www.thaiappraisal.org
ที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสาธารณะประชาชนทั่วไป

คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน กรุงเทพมหานคร
คณะอนุกรรมการนโยบายด้านวิชาชีพ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
www.tva.or.th