“มหาวิกฤติเศรษฐกิจ มาพร้อมกับมหาโอกาส การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 20 ปีมีครั้งเดียว”

จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ทรัพย์ วิเคราะห์ศักยภาพ ทำเล เทรนด์ของทรัพย์เพื่อการลงทุน
วิเคราะห์ทรัพย์ ด้านกายภาพ ทำเล กฎหมาย ผังเมือง ด้านการตลาด อปสงค์ อุปทาน ด้านการเงิน เงินลงทุน ผลตอบแทน
บริหารจัดการโดย m-property.co.th โดย อ.วสันต์ คงจันทร์ และ อ.อรุณี เทียมหงษ์

ทรัพย์ที่มีรายได้ โรงแรม สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ หอพัก คลังสินค้า
ทรัพย์บังคับคดี บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทรัพย์ขายฝาก หรือทรัพย์ที่ท่านสนใจ
รับบริหารจัดการ ลงทุนซื้อ ปรับปรุงทรัพย์ บริการขายทรัพย์ ฯลฯ ให้นักลงทุนไทย ต่างชาติ

บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ให้บริการ
A 1 อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้ง ที่อยู่อาศัย (บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม) โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน หอพัก อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม คลังสินค้า สนามกอล์ฟ เป็นต้น
A 2 สังหาริมทรัพย์ (Personal Property or Movables Property) ทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ
A 3 ทรัพย์สินที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ (Intangible Property) เช่น ชื่อเสียง ตรายี่ห้อ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ มูลค่าธุรกิจ มูลค่ากิจการ เป็นต้น

Readmore

บริการที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ

บริการที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์ ฯลฯ บริการรับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เริ่มจนโครงการแล้วเสร็จ One-stop services ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ สถาปนิกออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้างและอื่นๆ การจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดหาแหล่งเงินกู้การก่อสร้าง บริหารการขาย การทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง การโอนกรรมสิทธิ์ การเปิดใช้อาคาร การบริหารทรัพย์สิน การวางแผนภาษี เป็นต้น

Readmore

บริการให้คำปรึกษาการลงทุน

บริการให้คำปรึกษาการลงทุน
ปฐมบทของการลงทุน อสังหาริมทรัพย์
จะต้องเริ่มต้นด้วยการมองถึงภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ เนื่องจากตลาดอสังหาฯเป็นตัวแปรตามภาวะเศรษฐกิจ กล่าวคือ หากเศรษฐกิจดีย่อมมีความต้องการสูง ตลาดอสังหาฯก็จะเติบโตเป็นช่วงขาขึ้นจนกระทั่ง “บูม” แต่หลังจากเศรษฐกิจบูมมากๆ แล้วย่อมจะ “ชะลอตัว” เป็นขาลงต่อเนื่องไปจนถึงช่วง “ตกต่ำ” จากนั้นจะค่อยๆ “ฟื้นตัว” จนกลับมาบูมใหม่ เป็นวัฏจักรที่ “มีขึ้นย่อมมีลง” และ “มีลงย่อมมีขึ้น (ช่วงบูม-ชะลอตัว-ตกต่ำ-ฟื้นตัว-หรือเรียกง่ายๆ ว่า เฟือง-ฝ่อ-ฟุบ-ฟื้น) โดยมีเหตุผลรองรับตามหลักอุปสงค์และอุปทานในตลาด เพียงแต่ความสำคัญสำหรับนักลงทุน ก็คือ แต่ละช่วงจะมีระยะเวลานานเท่าใด เมื่อใดจะลงสุด และเมื่อใดจะขึ้นเพราะเราต้องคาดการณ์อนาคต

Readmore